Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling met behulp van een professionele mediator is het snel groeiende alternatief voor partijen die liever niet zover gaan dat ze hun geschil aan de rechter voorleggen, maar het zich ook niet kunnen permitteren om het conflict te laten `dooretteren'.

Lex Wobma heeft een jarenlange ervaring als conflictbemiddelaar en zijn mediaton opleiding afgerond bij het Nederlands Instituut voor Psychologen.

1. OR-mediation

25 en 27
Om een gang naar ondernemingskamer, (eventueel) bedrijfscommissie en kantonrechter te voorkomen, wordt Lex Wobma door veel ondernemingsraden en bestuurders ingeschakeld bij advies- en instemmingstrajecten. Vanwege zijn vaardigheden als mediator maar tevens grote kennis op het gebied van medezeggenschap- en organisatievraagstukken haalt u een zeer specialistische mediator in ‘huis’.

Betrekkingenniveau
Ook voor meer emotioneel geladen conflicten bent u bij Lex Wobma aan het juiste adres bijvoorbeeld bij;

  • spanning of conflicten tussen bestuurder en OR
  • spanning tussen OR-leden onderling
  • spanning tussen medezeggenschapsorganen in één onderneming

2. Arbeidsconflicten

Conflicten in arbeidskwesties kunnen veel tijd, geld en productiviteit kosten en doen afbraak aan welzijn en (werk)sfeer. Met mediation kunt u een belangrijke stap zetten om een verandering van een ongewenste situatie in gang te zetten dan wel op te lossen. Voor conflicten tussen werknemers en leidinggevenden of spanningen en conflicten tussen afdelingen kunt u Lex Wobma in schakelen.