Organisatieverandering (Reorganisaties & Herstructurering)

Iedere onderneming en dus OR krijgt met organisatieverandering te maken. Dat betekent nogal wat. Een analyse maken, diagnose vaststellen, alternatieven beoordelen, de ‘juiste’ strategie kiezen, advies schrijven et cetera. Kennis en kunde om deze processen te kunnen beoordelen en waar nodig bewust te sturen is daarvoor een eerste vereiste. Lex Wobma Organisatie Advies, ondersteunt de OR bij de beoordeling van aanpakken, strategieën en methoden bij organisatieverandering met als vertrekpunt de factor arbeid.