Human Resource Management

Wat kan een organisatie doen om goed te presteren? De beste medewerkers werven, investeren in opleiding en ontwikkeling, coachend managen of leidinggeven, het werk zo organiseren dat medewerkers de mogelijkheden hebben om professioneel te werken, goed belonen – of een slimme combinatie van al deze elementen? Hoe gaan organisaties om met hun omgeving? Nemen ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid? Wat is de publieke dimensie van human resource management? Vragen waar de ondernemingsraad veel mee te maken krijgt en vragen die ondernemingsraden ook regelmatig bezig houden. Strategisch personeelsbeleid is één van die onderwerpen waar Lex Wobma Organisatie Advies de OR deskundig in kan bijstaan.