Outsourcing

Outsourcing is een zeer ruim begrip. De letterlijke betekenis van dit woord is uitbesteding, maar in de praktijk behelst het een veel ruimer gebied. Outsourcing is een strategische optie zodra dit leidt tot een hogere efficiency en een lager kostenniveau. Maar of dit altijd het geval is, is zeer de vraag ? Er zijn vele vormen van outsourcing, van uitbesteden van de schoonmaak, payrolling, offshoring tot privatisering van delen of zelfs de hele overheidsorganisatie. In ieder geval zijn bijna alle vormen van outsourcing adviesplichtig en vaak ook complex. Lex Wobma Organisatie Advies heeft als bureau alle vormen langs zien komen en begeleidt en is in die zin de juiste partner voor de ondernemingsraad als het op outsourcing, in welke vorm dan ook, aankomt.