Interim medezeggenschap

Interim medezeggenschap gaat een stap verder dan begeleiding en advies, hoewel begeleiding en advies hier wel nadrukkelijk onderdeel van zijn. Indien ondernemingsraden in complexe situaties opereren ‘schuift’ Lex Wobma aan als het interim OR-lid. Hij woont de OR- en zonodig de Overlegvergadering bij. Hij draagt bij aan inhoud en strategie en zit indien wenselijk de OR- of Overlegvergadering voor. Uiteraard kan hij een belangrijke rol spelen in het onderhandelingsproces. Een extra (deskundig) OR-lid is in complexe maar ook lastige (complexe maar bv ook emotionele) situaties vaak een welkome aanvulling.