Training en Opleiding

Opleidingen en trainingen richten zich op het overdragen van kennis en informatie en het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes. Het belangrijkste doel daarbij is het proces van medezeggenschap zodanig te ondersteunen, zodat de betrokkenen daarin adequaat kunnen optreden evenals goede resultaten kunnen bereiken.

Lex Wobma Organisatie Advies geeft trainingen op maat. Er volgt altijd een intake gesprek ! De vorm waarin de training plaatsvindt, is ook onderdeel van dit gesprek en bepaalt de OR dus zelf; intern of extern, één- of meerdaagse, overdag, avonden et cetera.

Cursor Voor ondernemingsraden

Naast Lex Wobma Organisatie Advies, is Lex Wobma één van de partners van CursOR voor ondernemingsraden, een scholingsinstituut dat zich volledig gespecialiseerd heeft in het geven voor trainingen aan ondernemingsraden.

CursOR voor ondernemingsraden B.V. is een scholingsinstituut voor ondernemingsraden gevestigd te Apeldoorn. CursOR geeft trainingen aan ondernemingsraden.

CursOR heeft een CRKBO registratie: BTW vrije trainingen mogelijk


www.cursor-info.nl