Visie

Bij onze aanpak spelen de medewerkers in de organisatie een belangrijke rol. Zij vormen de belangrijkste 'assets' van een organisatie. Bij de medewerkers in een organisatie zit op alle niveaus een schat van informatie en ideeŽn. Lex Wobma Organisatie advies streeft bij zijn adviezen altijd overdracht van kennis na, opdat de adviezen niet alleen voor dat moment of doel zijn, maar tevens bijdragen aan de doorontwikkeling van de ondernemingsraad en zijn leden.

Lex Wobma Organisatie Advies zoekt en vindt oplossingen:

Dichtbij : oplossingen die zoveel mogelijk het predikaat Ďinvented hereí dragen.

Concreet : geen oplossingen die uit de boekenkast zijn gevallen.

ReŽel : realisatie van wenselijke en haalbare oplossingen.